дерматоглифика
Науката, която се занимава с изучаването на папиларните изображения
върху човешките длани.
Дерматоглификата (от гръц. δέρμα – кожа и γλυφω – гравирам) е наука, която се занимава с изучаването на папиларните изображения върху човешките длани. Кожата на тези места има сложен релеф, образуван от кожните гребенчета, които формират характерни рисунъци, уникални за всеки човек и непроменени през целия му живот. Основно внимание в дерматоглификата се отделя върху рисунъците, разположени на върха на пръстите на ръцете.

Съществуват три вида кожни рисунъци: примка, дъга и спирала. Това са трите основни вида кожни рисунъци, които лежат в основата на науката дерматоглифика. Именно класифицирането и систематизирането им ще доведе до това, че по тази закономерност ще бъде разкрит някой характерен признак. За да се установят тези взаимовръзки руските и чуждестранните учени са провели многобройни изследвания в областта на спортните постижения, психологията и медицината. Отчетът на компанията „Генетик-тест” се основава на научните дисертационни трудове на известните специалисти в областта на дерматоглификата, антропологията и психофизиологията. Сега се появиха много учени, които целенасочено са „дошли” да се занимават с науката дерматоглифика и наистина я развиват. Това лято дераматоглификата навърши само 100 години от създаването си и затова се смята за сравнително млада и перспективна. Чрез тестване ние можем да определим характера на човека, типа на неговия темперамент, типа на поведенческата му адаптация, всичко свързано със спорт, и да му дадем препоръки като кой вид спорт е най-подходящ за него, как да подбере колектива, как да избере мястото, където той може да постигне самореализацията си най-ефективно.

Да се събере статистическият материал е най-елементарнoто което е необходимо на един учен. За него е важно да събере статистическия материал по този критерий, който той изучава, да го систематизира, да получи достоверни резултати и връзка с този признак, който той иска да изучи.

Хората винаги виждат в дерматоглификата някаква мистика и хиромантия. Както каза един учен: ”Ние трябва да отделим науката дерматоглифика от „циганщината” и да ѝ придадем чисто научен подход”. Достоверността по статистическите маркери съставя 98-99%, тоест това е практически 100% достоверност. Дадените „подсказки” ще бъдат много полезни за всеки човек".

Съвременната дерматоглифика се откроява като отделна наука, която има различни подраздели и направления. Тези подраздели са свързани с определени научни изследвания, използващи дерматоглификата за решаване на конкретните си задачи. Рисунъците от кожните гребенчета се формират между 5-та и 13-та седмица на вътреутробното развитие на организма едновременно с нервната система на детето. Общият ембрионален произход на кожата и нервната система е гарант за адекватност на дерматоглифските данни при изучаване на мозъка. Зад кожните рисунъци стоят сложни процеси на растежа и диференциране на тъканите през периода на онтогенеза. Базовата информация на генетично ниво при човека до голяма степен оказва влияние върху функционирането на всички органи и системи, което на свой ред обуславя възможности за избора на професия, занятието с определен вид спорт, здравословното състояние и риска от развитие на редица заболявания.

Компанията постоянно провежда изследвания в областта на дерматоглификата и усъвършенства софтуера си. В момента компанията „Генетик-тест” съвместно с Оренбургска държавна медицинска академия провежда изследвания в областта на медицинската дерматоглифика. В допълнение към това се провеждат проучвания на професионалната ориентация и когнитивните способности на студентите.

Galton
Сър Франсис Галтън

Дерматоглификата е сравнително млада наука, възникването на която се отнася към 1892 г., когато английският биолог, братовчед на Чарлз Дарвин, сър Франсис Галтън публикува своя труд за пръстовите отпечатъци. Галтън е доказал, че кожните рисунъци на всеки конкретен субект имат строго индивидуален характер, неизложен на времето и стареенето.

Kammins
Харолд Къминс

През 1926 година на 42-рия конгрес на Американската асоциация на анатомите е утвърден терминът „дерматоглифика", предложен от Харолд Къминс и Чарлз Мидло, които са усъвършенствали методиката за изучаване на кожния релеф, като са внесли промени в класификационната схема на Галтън. Сред многобройните работи на тези учени специално внимание заслужава монографията „Отпечатъци върху пръстите, дланите и ходилата”(Cummins Н, Midlo Ch., 1961), която е издържала няколко издания и и до днес е актуален наръчник за антрополози, биолози и всеки, който се интересува от дерматоглификата.

Присъединете се към един успешен бизнес! Открийте Genetic-test във Вашия град