Примерен отчет

натиснете бутона, за да разгледате примерен отчет

Отчетът съдържа 17 страници с графики и описания:

Вид на Вашите кожни рисунъци
По съчетание на видовете кожни рисунъци на върха на пръстите може да се съди за особеностите на функционирането на всички системи на организма.
Тип образование
Този показател говори за това, какво профилирано образование е най-подходящо за Вас, което да съчетава Вашите нужди и възможности.
Сфери и направления на професионална дейност
Важно е направлението на професионалната дейност да се определя в съответствие с индивидуалните личностни особености. В този случай, вероятността за това, че работата ще доставя удоволствие и морално удовлетворение, е висока.
Спорт, игрово амплоа, препоръчани видове спорт
Дерматоглификата отдавна се използва в спортната генетика- при селекция най-перспективните спортисти или при подбор на най-подходящия вид спорт.
Модел за самореализация
Всеки човек може да поема различни роли в зависимост от ситуацията. За всеки от нас съществува модел за самореализация, който позволява да се постигнат максималните резултати и да се почувства най-комфортно.
Здраве, рискови фактори
В резултат на многобройните проучвания на руските учени са установени дерматоглифските признаци за много соматични патологии. Наличието на такива признаци във вашите отпечатъци не говори за наличие на конкретна диагноза, но косвено свидетелства за това, че може би вие се намирате в рисковата група.
Тип поведенческа адаптация
Информацията за природните ви дадености, силните и слабите страни на всеки от нас може бъде много полезна в ежедневието. Това ще позволи да се определят най-подходящите, комфортните условия на живот, саморазвитие и модел на взаимодействие с околните.
Потенциал на нервната система
Благодарение на дейността на централната нервна система се осъществява както саморегулацията на организма, така и неговият контакт с външната среда. Във функционирането на различните структури на нервната система могат да се разкрият общите закономерности, както и диференцираните свойства.
Темперамент
Неповторимото своеобразие на психиката на всеки човек е свързано с особеностите на физиологичния строеж и развитието на организма, както и с различните външни въздействия на социалната среда. Темпераментът е обусловен от типа нервна система и отразява предимно вродените характеристики на поведението.
Тип възприемане на нова информация
В този раздел се описва по какъв начин вие възприемате нова информация.

За кого ще е полезен Genetic-test

Detsad

Детските градини

Много е важно, възможно най-рано да се определи правилно потенциала на детето, за да започне то да се развива в правилната посока. Тестване Genetic-тест ще помогне на учителите да изберат най-подходящата програма и работа с всяко дете, за да може то, да се съсредоточи върху своите индивидуални характеристики и физически способности.

Sport

Спортните секции

Един от най-важните фактори при избора на спорт, са природните дарби на детето. Тестирането с Genetic тест дава възможност да се определи най-подходящата спортна насока, като се имат предвид силните страни на детето, както и да определи неговата роля в отборните спортове.

Hr

HR-агенции

Genetic-test - е най-новият метод за бързо определяне на потенциала и възможностите на кандидатите. Докладът ще покаже с какви задачи човек може да се справи най-добре. Това е ефективен инструмент за специалист в отдел човешки ресурси и подбор на персонал в намирането на подходящи кандидати за позициите.

Zanyat

Трудови борси

Биометричният отчет, позволява да се осигури психологическа подкрепа на безработни граждани и професионална ориентация в кариерата, както и да се изберат най-подходящите работни места, предназначени за обучение, преквалификация, съответсващи на качествата на кандидата.

School

Училища

Genetic-test- ефективен метод за професионално ориентиране, който ще предостави богата информация на студентите и техните родители. Резултатите от тестирането ще бъдат полезни не само за учениците, но и за педагозите, за избора на подходяща учебна програма и техники за формиране на класове и секции.

Organization

Фирми

Genetic-test ще помогне за идентифициране на индивидуалните характеристики на служителите ви за оптимално изграждане на междуличностни отношения в екипа. Ще помогне да се определят отговорностите на всеки един от служителите, както и да разберете кои от тях трябва да се обединят в екип, за да се увеличат максимално резултатите в дадената дейност.

Vuz

Висши учебни заведения

Благодарение на Genetic-test институции за висше образование - помогат на кандидатите при избора на бъдеща професия. По този начин университетът получава успешни студенти, които с удоволствие получават знания в избраната насока и стават експерти в своята област.

Psycho

Психолози

Методика на биометричено тестиране Genetic-test се използва успешно от много психолози като бърза първоначална оценка на изследваното лице. Докладът дава отправна точка за по-нататъшни консултации, предоставя информация за самоопределяне и ефективно развитие на личността, в основата на което ние бихме препоръчали специализирани семинари.

Parent

Родители

Всеки родител си задава въпроси - как да разберa какъв тип образование подхожда на детето ми? В каква посока да го насоча, с какво да се занимава, за да получава удоволствие и удовлетворение от това, което прави, за да постига максимален успех? Genetic-test не само ще ви помогне, като съчетае природните способности на вашето дете с неговите интереси, ще ви помогне да изберете най-подходящия за детето спорт , хоби и професия, но също така и да определите на кого от родителите прилича и как да се намерите общ език с него.

Abitur

Абитуриенти

Изборът на бъдещата професия започва с избора на образование. Когато се взима това важно решение, трябва да се вземат предвид личните ви интереси, способности и умения. Отчета Genetic-тест ще помогне да направите избора на специалност съзнателно и в съответствие с природния си потенциал, който в бъдеще ще ви позволи да учите и се развивате с удоволствие.

Kids

Децата

Важен етап в процеса на себеоткриването е изучаването и разбирането на вродените способности и таланти . Отчетът Genetic-test ясно описва различните функции на човека - от типа нервна система до професионалния потенциал. Тази информация ще ви помогне по най-добрия начин да се адаптирате сред връстници и ефективно и съзнателно да се развивате.

Student (1)

Студенти и абсолвенти

Изборът на работното място, има нужда от оценка не само от материалната гледна точка, но също така и от гледна точка на развитието и моралното удовлетворение. Разделите "Модел на самореализация", "Посоки и сфери на професионалните дейноси," в отчета Genetic-test ще ви помогне в избора на кариера.

Searcher

За тези, които търсят работа

Всеки от нас прекарва на работното си място голяма част от съзнателния си живот и е важно ефективно да използваме това време, така че по-късно да не ни изглежда, че това време е загубено напразно. Знанието за вашите силни и слаби страни, ще ви помогне да се самоопределите правилно в търсенето на подходяща професия.

Predprinimatel

Предприемачи

Genetic-test - това е иновативен и вълнуващ бизнес, в който може да се включи всеки. Бизнесът Genetic-тест може да бъде за вас както основен, така и допълнителен. Забележима, иновативна услуга, привличаща вниманието на клиентите, ще увеличи печалбата ви и ще позволи да се отличавате от конкурентите си.

Присъединете се към един успешен бизнес! Открийте Genetic-test във Вашия град